Aardwarmte Nieuw Amstel

LTO oriënteert zich op aardwarmte in Nieuw Amstel . Aardwarmte oftewel geothermie staat volop in de belangstelling. De glastuinbouw is uitermate geschikt voor toepassing van aardwarmte. En past in de doelstelling van duurzaamheid. LTO afdeling Aar en Amstel heeft donderdagavond uitvoerig met haar leden gesproken over de eventuele mogelijkheid van aardwarmte in Nieuw Amstel. Door de concentratie van glastuinbouw in Nieuw Amstel zou dit gebied een optie zijn om te komen tot verdere verduurzaming van de sector. In Neder land draaien er momenteel zeven aardwarmteprojecten. De leden van LTO werden uitvoerig geïnformeerd door mevr. Gaby Duijndam, LTO beleidsadviseur Energie, en de heer Robert van Ingen, geoloog en eigenaar van het onafhankelijk onderzoeksbureau T&A Survey. Conclusie bij de aanwezige kwekers ‘Het is goed dat we nadenken over het terugdringen van fossiele brandstoffen, zowel uit milieuoogpunt als de steeds verdere afhankelijkheid van roerige energie producerende landen. Met de oriëntatie op aardwarmte vraagt vervolg, Nieuw Amstel is een gebied waarbij het past!’